تماس با ما


جزئیات

برای هر نوع سوالات، شریک ساختن معلومات و نظریات، لطفاٌ هر وقت آزادانه با ما در تماس شوید.

 • خدمات مشتریان:
  744 (برای مشتریان شبکه سلام)
  0744444444 (برای مشتریان شبکه های مخابراتی دیگر)
 • آدرس الکترونیکی:info@salaam.af

  تماس با بخش تجارتی
  commercial@salaam.af
  0202106312