معرفی

about us images
شبکه 3G GSM سلام خدمات باکیفیت، مناسب و ۱۰۰ فیصد راه حل با شیوه افغانی را فراهم می سازد در سال ۲۰۱۳ میلادی تأسیس گردیده است که توسط وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی افغانستان نظارت میگردد. شبکه 3G GSMسلام با تکمیل نمودن شبکه لینی همراه با خدمات تلیفونی و انترنت 3G در سراسر کشور با وارد کردن تغییرات قابل ملاحظه و انقلاب در سکتور مخابرات متعهد میباشد.

ما با عرضه نمودن بسته های آسان و دوستانه برای مشتریان خود بدون کدام محدودیت و مصارف فریب آمیز، خود را از رقیبان خویش پیشتاز میدانیم، سلام به مشتریان خود آزادی عام و تام بخشیده تا آنها بتوانند از قیمت های نازل برای تماس های داخلی و بین المللی مستفید شوند و همچنان بتوانند از خدمات انترنت با کیفیت و عاری از هر نوع مشکل در بدل نرخ های کاهش یافته لذت ببرند.

شبکه 3G GSM سلام متعهد است تا در تامین صلح و سعادت افغانستان سهیم شود. این شبکه مصمم است تا تمام ملت را صرف با یک شبکه وصل نگهدارد. سلام انتخاب افغانها!.