د کارولو تګلاره

له نامحدودو وړاندیزونو څخه د منصفانه استفادې لپاره د منلو وړ شرایط

د سلام شبکه د نامحدودو وړاندیزونو لپاره د منصفانه استفادې لپاره د منلو وړ شرایط د ټولې نړۍ د مخابراتي سکتور د صنعتکارانو له شروطو سره مطابقت لري. ددې تګلارې موخه دا ده، چې دا باوري کړي، چې ټول پیرودونکي د سلام له خدمتونو څخه په استفادې سره په ورته ډول خپلې خوندورې تجربې یو له بل سره شریکوي. په دې توګه، د منصفانه استفادې لپاره د منلو وړ شرایط د سلام د هغو پیرودونکو د خوندیتوب لپاره دي، چې ښايي د هغو کسانو لخوا اغېزمن شي، چې د سلام له خدمتونو څخه په داسې توګه ګټه اخلي، چې د خدمتونو موخه نه وي، فریب او چل پکې وي او یا هم د عادي استفادې له معیار څخه لوړ وي.

زموږ د محصولاتو په اخیستو او له هغو څخه د استفادې په صورت کې تاسې د منصفانه استفادې لپاره د منلو وړ شرایط منئ او موافق یاست چې اړونده پالیسي مراعات کړئ.

هیله ده چې لاندې شروط ولولئ، چې په نا محدودو خدمتونو او وړاندیزونو پورې اړه لري او تاسې په هغو کې ګډون کړئ:

 • 1. د سلام د فعالو ګډونوالو لپاره موجودې دي.
 • 2. یوازې له سلام څخه سلام ته، له سلام څخه نورو مخابراتي شبکو ته د ټلېفون کولو، پیغامونو استولو او انټرنېټ په اړه د تطبیق وړ دي.
 • 3. سلام د نا محدودو پیغامونو خدمتونه، نامحدودې ټلېفوني اړیکې او یا نا محدود پیغامونه+ اړیکې+ انټرنېټ چې ستاسې په موبایل کې د شخصي، خصوصي او غیرو سوداګریزو موخو لپاره کارول کېږي.
 • 4. نا محدود وړاندیزونه باید له موبایل ټلېفون پرته په نورو وسایلو کې ونه کارول شي او یا هم په داسې توګه ونه کارول شي، چې د نورو مخکې ادا او وروسته ادا پیرودونکو لپاره د سلام خدمتونه متاثره کړی.
 • 5. سلام داسې پالیسۍ تطبیقوي ترڅو دا باوري کړي چې ټول ګډونوال په مساویانه ډول کولی شي یو له بل سره خوندورې ټېلېفوني اړیکې او لیکلي پیغامونه شریکوي. دغه پالیسۍ د هغو کسانو د خوندیتوب لپاره طرح شوې، چې د یو شمېر هغو کسانو لخوا اغېزمن کېږي، چې ښایي له نا محدودو وړاندیزونو څخه د غیر مطلوبو کارونو لپاره استفاده وکړي. د منصفانه استفادې لپاره د منلو وړ شرایط په لاندې صورت کې پلي کېږي
 • الف: دسپم spam یا نا مطلوبو پیغامونو لکه سیاسی تبلیغات او اعلانات، مالي پیغامونه او یا هم د ګمارنې پیغامونه
 • ب: که له نامحدودو اړیکو/ نا محدودو پیغامونو/ او انټرنېټ څخه ګټه اخیستل په غیر معقول ډول ډېر شي
 • 6. د لاندې ټکو په صورت کې به له نامحدود وړاندیز څخه ستاسې استفاده له حد څخه زیاته او یا غیر معقوله وي:
 • الف: استفاده به له حد نه زیاته او یا غیر معقوله وي که د سلام په شبکه او یا د سلام د نورو ګډونوالو په استفاده او یا هم د سلام خدمتونو په لاس رسی منفی اغیز وکړي.
 • ب: له حد نه زیاته استفاده په دې مانا چې په ورځ کې له عادي حالت څخه ډېرې اړیکې ونیسئ او یا پیغامونه ولېږئ
 • 7. که سلام شبکه په معقول ډول دا شک وکړي، چې تاسې د منصفانه استفادې د منلو وړ شروطو مطابق استفاده نه ده کړې، سلام دا حق لري، چې ستاسې نا محدود اشتراک وځونډوی، او تر عادی بیو لاندې پرتاسې مصارف راولي او یا هم ستاسې حساب بند کړي.
 • 8. موږ حق لرو، چې د منصفانه استفادې لپاره د منلو وړ شرایط له کوم مخکېني خبر څخه پرته تغییر او تبدیل کړو.